Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte

ANUNȚ

Începând cu data de 25.10.2021, în aplicarea art.12 din Anexa nr.3  la Hotărârea Guvernului nr. 1090/2021, cu modificările și completările aduse prin Hotărârea Guvernului nr.1130/22.10.2021, accesul persoanelor în incinta Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Timiș se va realiza în următoarele situații:

  • sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
  • prezintă un rezultat negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 ore;
  • prezintă un rezultat negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 ore;
  • se află în perioada cuprinsă ăntre a 15-a zi și 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada situațiilor prevăzute mai sus se face prin intermediul unui document pe suport hârtie sau în format electronic care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2.

În conformitate cu art.12, alin(5) și (8) din Anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1090/2021, cu modificările  și completările aduse prin Hotărârea Guvernului nr.1130/22.10.202, prin excepție de la situațiile prevăzute mai sus:

  1. este permis accesul avocaților pentru exercitarea activităților prevăzute la art.3 din Legea nr.51/1995, pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  2. este permis accesul persoanelor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani și sunt însoțite de o persoană cu vârsta mai mare de 18 ani și care face dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respective care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180 –a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2
  3. este permis accesul laServiciului Public Comunitar de Pașapoarte Timiș în situații urgente și persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2

În acest caz, precizăm că situațiile urgente vor fi analizate punctual la nivelul conducerii Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Timiș.
În context, amintim faptul că cererile de eliberare a comunicărilor de furnizare de date din RNEPS, de eliberare a adeverințelor pentru scutirea de taxe vamale , istoric de pașapoarte, exercitarea dreptului la libera circulație, pot fi transmise și prin poștă sau prin adresele de email dgp.relatiipublice@mai.gov.ro sau pasapoarte-tm@mai.gov.ro.

ATENȚIE!

Începând cu data de 01.09.2021 programul de lucru cu publicul al S.P.C.P. Timiș este:

Luni, marți, joi, vineri între orele 08:30-16:30
Miercuri între orele 08:30-18:30.

IMPORTANT!

Urmare a intrării în vigoare a O.U.G. nr.152/2020 modalităţile de plată au fost modificate astfel:

  • în numerar sau, după caz, prin intermediul POS-urilor la casieriile unităţilor CEC Bank
  • online prin Sistemului naţional electronic de plată (SNEP) ghiseul.ro – în curs de operaţionalizare

Documentele de plată emise anterior datei de 02.09.2020 rămân valabile pentru depunerea cererilor pentru eliberare a paşapoartelor.

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor, în situaţia în care, în perioada 02.09.2020-06.09.2020, Instituţiile Prefectului vor încasa prin casieriile proprii şi/sau conturile deschise la trezorerie sumele reprezentând contravaloarea paşapoartelor, dovada plăţii astfel efectuate rămâne valabilă pentru depunerea cererii de eliberare a paşaportului.

ATENȚIE!

Începând cu data de 18.05.2020, programul de lucru cu publicul al S.P.C.P. Timiș este între orele 08:00 – 20:00.

Programarea în vederea preluării cererilor se va efectua exclusiv on-line la adresa epasapoarte.ro.

Informarea și consilierea cetățenilor se va efectua telefonic la numărul 0256227292.

Petițiie pot fi trimise electronic la adresa de email pasapoarte@prefecturatimis.ro sau prin corespondență poștală la adresa str. Aristide Demetriade, nr.1, Complex Iulius Mall, etaj 1, Timișoara.

Serviciile prestate de S.P.C.P. Timiș pentru care nu se fac programări on-line (adeverințe istoric pașapoarte, recuperarea pașapoartelor retrase, adeverințe privind limitarea exercitării dreptului la libera circulație a cetățenilor români în străinătate, furnizare date din R.N.E.P.S.,etc) sunt solicitate, în cadrul programului de lucru cu publicul, la sediul serviciului ori prin corespondență po%9