Organizare

  1. Regulamentul de organizare și funcționare cu precizarea atribuțiilor departamentelor este disponibil aici
  2. Regulamentul Intern al Instituției Prefectului județul Timiș este disponibil aici
  3. Organigrama este disponibilă aici
  4. Carieră este diponibilă aici
  5. Codul etic și deontologic este diponibilă aici
  6. Procedură internă privind consilierea etică și respectarea normelor de conduită profesională la nivelul Instituției Prefectului județul Timiș este disponibilă aici