Ziua Instiuției Prefectului

  1. Instituția Prefectului Județul Timiș – scurt istoric
  2. Prefecții de-a lungul timpului (1919 – 1950)
  3. Prefecții de-a lungul timpului (1990 – prezent)
  4. Incursiuni în istorie – arhiva fotografică

 

Instituția Prefectului Județul Timiș – scurt istoric

Pe teritoriul actualului județ Timiș, funcția de prefect a fost instituită în administrație odată cu numirea dr. Aurel Cozma, în 28 iulie 1919. Pe atunci județul se numea Timiș – Torontal.

Prefectul era reprezentantul guvernului în județ, numit prin Înalt Decret Regal, la propunerea ministrului de interne.

Județul Timiș- Torontal s-a constituit în vara anului 1919, prin unirea fostelor comitate Timiș și Torontal, revenite României în urma Conferinței de Pace de la Paris.

După patru ani, prin Înalt Decret Regal, s-a promulgat Legea pentru organizarea administrației locale, conform căreia teritoriul țării rămânea împărțit în județe. Tot atunci s-au înființat șapte directoriate ministeriale, Directoratul VII funcționând la Timișoara. Directorul fiecărui directoriat avea în subordine toți prefecții județelor care făceau parte din acel directoriat ministerial.

În 1938 a fost promulgată o nouă constituție, în baza căreia a fost promulgată o lege administrativă, care păstra și județele, dar în baza căreia teritoriul țării a fost împărțit în 10 ținuturi. Noua unitatea administrativă era condusă de un rezident regal. Ținutul Timiș avea reședința la Timișoara și cuprindea cinci județe: Timiș – Torontal, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara. În anul 1940 ținuturile au fost desființate.

Prefectura județului Timiș – Torontal a funcționat în două sedii. În perioada 1919 – 1943 a funcționat în imobilul din Piața Unirii, în care astăzi se află Muzeul de Artă, respectiv între anii 1943 – 1949 în actualul Palat Administrativ.

Funcția de prefect a fost abandonată după instaurarea Republicii Populare la 30 decembrie 1948.

După Revoluția din decembrie 1989, conducerea activității administrative la nivel de județ a fost exercitată de Primărie.

Prin Legea nr. 5 din 1990, la 9 iulie 1990, reapare în administrație Prefectura, organism județean numit, care să coordoneze activitatea din teritoriu până la promulgarea noii Constituții. În conformitate cu aceasta lege, în județul Timiș, Instituția Prefecturii era formată din prefect, doi subprefecți, un secretar și 7 membri.

Ca urmare a alegerilor locale din 1992, la 9 aprilie în același an, se constituie Consiliul Județean Timiș.

La 15 mai 1992, prin ordin al prefectului, a fost aprobată organigrama noii Prefecturi, organizată în baza Constituției din 1991, a Legii nr. 69 din 1991, privind administrația publică locală și a Hotărârii Guvernului nr. 118 din 1991, privind structura si atribuțiile aparatului tehnic de specialitate al prefecturilor.

În decursul anilor, atribuțiile prefectului și ale aparatului tehnic de specialitate al prefecturii au fost reglementate prin mai multe hotărâri de guvern.

În prezent, Instituția Prefectului funcționează în baza Legii 340/2004, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii de Guvern 460/2006 pentru aplicarea unitară a normelor Legii 340/2004.