HCJSU 111 MODIFICARE ANEXE

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL TIMIȘ
COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TIMIȘ
HOTĂRÂRE
privind instituirea măsurii de limitare a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV 2– la nivelul județului Timiș
Potrivit prevederilor:
– Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată;
– Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 modificată și completată cu OUG 192/2020;
– O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005 şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă;
– H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
– Hotărârea Guvernului României, nr. 932 din 9 septembrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atribuțiile, funcționarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Situația ratei de infectare cu SARS-CoV–2 la nivelul județului Timiș transmisă de Comitetul Județean pentru Conducerea și Coordonarea Intervenției Timiș prin adresa cu nr. 4.678.340/13.09.2021.
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș, întrunit în ședință extraordinară :

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Cu data prezentei se aprobă Anexele 1, 2, 3 și 4 ca urmare a modificării incidenței cazurilor la nivelul unor unități administrativ teritoriale din județul Timiș, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și înlocuiesc anexele 1,2,3 și 4 ale Hotărârii CJSU nr.109 din 10 septembrie 2021.

Art. 2. Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș va transmite prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, tuturor entităților responsabile cu aducerea la îndeplinire și UAT din județul Timiș, pentru luare la cunoștință și conformare și le va publica pe site-ul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș.

Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș
p. PREFECT
SUBPREFECT
OVIDIU VIRGIL DRĂGĂNESCU

ANEXA 1 HCJSU 111 din 13.09.2021

Lista U.A.T.-urilor din județul Timiș unde a fost depășit pragul de 7,5/1.000 de locuitori
Nr. Unitățile administrativ-teritoriale cu restricții, stabilite/reconfirmate Rata de infectare transmisă de DSP la data emiterii HCJSU Data inițială a instituirii măsurilor de protecție Data la care măsura de protecție va fi reevaluată

*Măsurile stabilite prin HG 826/11.08.2021 pentru UAT unde incidența cazurilor este mai mare de 7,5/1000 de locuitori se realizează în maxim 48 ore de la atingerea acesteia și se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acestei perioade.
**Măsura de protecție se aplică de la ora 00:00 a zilei instuirii până la ora 24:00 a celei de a 14 – a zi.

ANEXA 2 HCJSU 111 din 13.09.2021

Lista U.A.T.-urilor din județul Timiș unde rata de infecție este mai mare de 4/1.000 de locuitori, dar mai mică sau egală cu 7,5/1000 de locuitori
Nr. Unitățile administrativ-teritoriale cu restricții, stabilite/reconfirmate Rata de infectare transmisă de DSP la data emiterii HCJSU Data inițială a instituirii măsurilor de protecție Data la care măsura de protecție va fi reevaluată
1 Denta 4,68 04-09-21 17-09-21
2 Secaș 5,13 07-09-21 20-09-21
3 Giulvăz 4,59 09-09-21 22-09-21
4 Bucovăț 5,13 09-09-21 22-09-21

* Măsurile stabilite prin HG 826/11.08.2021 pentru UAT unde incidența cazurilor este unde rata de infecție este mai mare de 4/1.000 de locuitori, dar mai mică sau egală cu 7,5/1000 de locuitori, se realizează în maxim 48 ore de la atingerea acesteia și se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acestei perioade.
**Măsura de protecție se aplică de la ora 00:00 a zilei instuirii până la ora 24:00 a celei de a 14 – a zi.

ANEXA 3 HCJSU 111 din 13.09.2021

Lista U.A.T.-urilor din județul Timiș unde rata de infecție este mai mare de 3/1.000 de locuitori, dar mai mică sau egală cu 4/1000 de locuitori
Nr. Unitățile administrativ-teritoriale cu restricții, stabilite/reconfirmate Rata de infectare transmisă de DSP la data emiterii HCJSU Data inițială a instituirii măsurilor de protecție Data la care măsura de protecție va fi reevaluată
1 Criciova 3,05 04-09-21 17-09-21
2 Jebel 3,20 04-09-21 17-09-21
3 Darova 3,20 07-09-21 20-09-21
4 Șag 3,16 11-09-21 24-09-21
5 Mașloc 3,26 14-09-21 27-09-21

* Măsurile stabilite prin HG 826/11.08.2021 pentru UAT unde incidența cazurilor este mai mare de 3/1.000 de locuitori, dar mai mică sau egală cu 4/1000 de locuitori, se realizează în maxim 48 ore de la atingerea acesteia și se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acestei perioade.
**Măsura de protecție se aplică de la ora 00:00 a zilei instuirii până la ora 24:00 a celei de a 14 – a zi.

ANEXA 4 HCJSU 111 din 13.09.2021

Lista U.A.T.-urilor din județul Timiș unde rata de infecție este mai mare de 2/1.000 de locuitori dar mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori
Nr. Unitățile administrativ-teritoriale cu restricții, stabilite/reconfirmate Rata de infectare transmisă de DSP la data emiterii HCJSU Data inițială a instituirii măsurilor de protecție Data la care măsura de protecție va fi reevaluată
1 Ciacova 2,10 02-09-21 15-09-21
2 Giroc 2,32 07-09-21 20-09-21
3 Livezile 2,34 07-09-21 20-09-21
4 Pișchia 2,09 07-09-21 20-09-21
5 Dumbrăvița 2,09 09-09-21 22-09-21
6 Ghilad 2,37 09-09-21 22-09-21
7 Pădureni 2,42 09-09-21 22-09-21
8 Buziaș 2,11 11-09-21 24-09-21
9 Ghiroda 2,01 14-09-21 27-09-21
10 Giarmata 2,03 14-09-21 27-09-21
11 Moșnița Nouă 2,05 14-09-21 27-09-21
12 Sînandrei 2,16 14-09-21 27-09-21
13 Topolovățu Mare 2,28 14-09-21 27-09-21
14 Becicherecu Mic 2,09 14-09-21 27-09-21
15 Dumbrava 2,18 14-09-21 27-09-21

* Măsurile stabilite prin HG 826/11.08.2021 pentru UAT unde incidența cazurilor este mai mare de 2/1.000 de locuitori, dar mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori, se realizează în maxim 48 ore de la atingerea acesteia și se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acestei perioade.
**Măsura de protecție se aplică de la ora 00:00 a zilei instuirii până la ora 24:00 a celei de a 14 – a zi.