Colegiul prefectural

Ordin Prefect:

 

Arhivă ședințe:

 

Art. 39.

 1. Atribuţiile Colegiului prefectural
 2. Conducerea este asigurată de prefect.
 3. Colegiul prefectural este compus din prefect, subprefecţi şi conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, care îşi au sediul în judeţ.
 4. Colegiul prefectural asigură coordonarea activităţii serviciilor publice deconcentrate din judeţ şi este organul consultativ al prefectului în realizarea atribuţiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.
 5. În cadrul şedinţelor de lucru, membrii colegiului prefectural raportează şi analizează stadiul implementării programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune de la nivelul judeţului sau al localităţilor acestuia, nevoile şi dificultăţile cu care se confruntă serviciile publice deconcentrate, propunând măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii.

Art. 40.

 1. Colegiul prefectural îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
 1. analizează activitatea serviciilor publice deconcentrate şi propune măsuri în vederea îmbunătăţirii acesteia;
 2. stabileşte domeniile şi sectoarele în care este necesară sau se poate realiza cu eficienţă acţiunea coordonată a mai multor servicii publice deconcentrate;
 3. stabileşte măsurile necesare implementării programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune adoptate la nivel naţional;
 4. organizează acţiunile comune ale mai multor servicii publice deconcentrate, în vederea soluţionării unor situaţii deosebite;
 5. analizează măsurile necesare în vederea realizării unui sistem comun de management al informaţiei, al resurselor materiale, financiare ori umane;
 1. Colegiul prefectural îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, precum şi sarcini date de ministere sau de celelalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului ori de către prefect.
 2. La lucrările Colegiului prefectural pot fi invitate şi alte persoane a căror prezenţă este considerată necesară.
 3. Colegiul prefectural se convoacă de către prefect cel puţin o dată pe lună şi oricând se consideră că este necesar.