Protecția datelor cu caracter personal

Ghidul pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de către Instituția Prefectului – Județul Timiș este disponibil aici

MODELE CERERI:

MODELE PLÂNGERI: