Anunt public

Primaria Municipiului Timisoara, titular al planului de calitate a aerului, anunţă publicul cu privire la elaborarea planului de calitate a aerului pentru Municipiul Timişoara, pentru indicatorul particule în suspensie PM10 și Dioxid de azot si oxizi de azot NO2/NOx, anunță publicul asupra procesului de elaborare a planului de calitate a aerului.
Publicul are dreptul de a participa la procesul de luare a deciziilor privind planul menţionat.
Propunerea de plan, poate fi consultată la sediul Municipiul Timişoara, Serviciul Protecţia Mediului, Managementul Deseurilor si Salubrizare, B-dul C.D.Loga nr.1, Instituţiei Prefectului judetul Timis şi la sediul Agentia pentru Protectia Mediului Timis, B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18 A Timisoara, de luni pana –vineri, între orele 9.00-12.00, precum și la urmatoarele adrese de internet: wwwprimariatm.ro; wwwtm.prefectura.mai.gov.ro.
Informaţiile privind propunerea de plan, pot fi consultate la sediul Municipiul Timişoara, Serviciul Protecţia Mediului, Managementul Deseurilor și Salubrizare, B-dul C.D.Loga nr.1, de luni pana –vineri, între orele 9.00-12.00.
Comentariile, întrebările sau opiniile pot fi transmise în scris, la sediul Municipiul Timişoara, Serviciul Protecţia Mediului, Managementul Deseurilor si Salubrizare, B-dul C.D.Loga nr.1, Instituţiei Prefectului judetul Timis) sau utilizând mijloace electronice la adresele: primariatm@primariatm.ro, calin.fiat@prefecturatimis.ro până la data 01.12.2022
Vezi mai mult